Hunton Træfiberisolering

Hunton Træfiberisolering

Hunton Nativo® træfiberisolering er en bygningsisolering til
væg, gulv og tag, der hovedsageligt er produceret af træfiber.  Hunton Nativo® træfiberisolering fås både som batt og som løsuld til indblæsning.

Hunton Nativo® træfiberisolering produceres hovedsagligt af træfiber fra de norske skove - træfiber er et vedvarende råmateriale, der lagrer kulstof i hele produktets indbygningstid. Træfiberisolering fremstilles primært af træflis, som er den største og vigtigste råvare i træfiberisoleringen.

Anvendelse af Hunton Træfiberisolering

Nativo Træfiberisolering kan bl.a. bruges her:

 • Gulve

 • Vægge

 • Etageadskillelser 

 • Tagflader med bærende træ- eller stålkonstruktioner.

Nativo Træfiberisolering opfylder Euroclass E, og er imprægneret med en brandhæmmer. Produktet er lige så velegnet til nybyggeri som til renovering og ikke mindst til elementkonstruktion.

Egenskaber

Klima og miljø

 • Rest flis fra Norsk savværks produktion
 • Har, i marked, et af de laveste klimaaftryk
 • PEFC- certificeret- produceret i Norge
 • M1 – afgasning til indeklima testet (pladeprodukter)
 • Kan indgå i DGNB byggeri
 • Kan indgå i Svanemærket byggeri
 • PEFC certificeret

Fugt, varmeisolering og lyd

 • Hygroskopisk, kan arbejde med fugt.
 • Kan være med til at sikre et godt indeklima
 • Lambda- klasse 38
 • Opretholder sin isoleringsevne uafhængigt af fugt
 • Kan installeres tilpasset optimal lyddæmpning

Brand

 • Materialeklasse E
 • Skal mindst omkranses af en K110 B-s1,d0 beklædning [Kl.1] på to sider lodret og på den indvendige side af en skråtstillet eller vandret bygningsdel.